Chính sách vận chuyển

  1. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho tất cả khách hàng mua hàng trên website ionfujiwa.vn
  2. Phí vận chuyển và thời gian giao hàng
  • Phí vận chuyển: miễn phí
  • Thời gian giao hàng đối với các tỉnh có đại lí Fujiwa: 1 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng
  • Thời gian giao hàng đối với các tỉnh không có đại lí Fujiwa: 2-3 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng