Tổng hợp hình ảnh Fujiwa chung tay đồng hành chống dịch Covid – 19

Chuyên mục: Chưa được phân loại.

Tác giả: Admin

Ngày đăng: 04/10/2021

Fujiwa Việt Nam đồng hành cùng các mạnh thường quân chống dịch Covid - 19 tại bệnh viện và bệnh viện dã chiến tại TPHCM

Hỗ trợ trẻ em nghèo khó khăn vùng sâu vùng xa

Bệnh biện dã chiến Số 3, Khu dân cư Đức Khải, Quận 2